Previous Photo: Taj Mahal Next Photo: Agra Akbar's Tomb
2009-05-10 04:39:46
Where?