Previous Photo: Tea Plantation Next Photo: Red Tree
2013-12-03 07:53:41
Where?